INSOLVENTIERECHT | ONDERNEMINGSRECHT | ERFRECHT | BESTUURSRECHT

Over ons

Dekker en Smits Advocaten is een niche kantoor waarbij de focus ligt op kwaliteit en resultaat.

De specialistische juridische en financiële kennis gecombineerd met een duidelijke strategie en heldere communicatie zorgen al jaren voor een hoge succes-rate.

De juridische creativiteit leidt tot “out of the box” oplossingen.

kantoor

Dekker en Smits Advocaten richt zich naast de advisering van cliënten op het afwikkelen van boedels en het tijdelijk besturen van ondernemingen.

De expertise van het kantoor ligt met name op het terrein van het faillissementsrecht en bij het vereffenen van complexe (of ruzie) nalatenschappen. Verder beschikt het kantoor over specialistische kennis op het terrein van bestuursrechtelijke handhaving, waaronder bijstand bij het bestrijden van bestuurlijke boeten en dwangsommen. 

De gespecialiseerde advocaten beschikken over de vereiste ruime kennis en ervaring om complexe geschillen en financiële kwesties te analyseren, aan te pakken en te helpen oplossen.

De aanpak van  zaken is even onorthodox als vasthoudend. “Zacht” waar het kan, “hard” waar dat nodig is om resultaat te bereiken. De communicatieve en strategische kant van het probleem wordt daarbij niet uit het oog verloren. 

Onze aanpak is altijd oplossingsgericht en no-nonsense. 

"Ons werk bestaat voor één derde uit juristerij, voor één derde uit
strategie en voor één derde uit communicatie"

onze advocaten

Ruud

mr. P.R. Dekker

Mr. Ruud Dekker (1958) is sinds 1992 advocaat. Daarvoor werkte hij bij de Belastingdienst, de laatste jaren als Ontvanger in ’s-Hertogenbosch. Ruud is gespecialiseerd in het Insolventierecht. Hij is een sterk cijfermatig ingestelde advocaat met ruime ervaring in het beslechten van geschillen en het voeren van procedures.

Naast insolventierecht houdt Ruud zich bezig met algemeen ondernemingsrecht en met kwesties van formeel belastingrecht. Daarbij treedt hij op als raadsman van grotere MKB-bedrijven.

Ruud wordt regelmatig door rechtbanken benoemd tot faillissementscurator en tot vereffenaar van een nalatenschap of van een  vennootschap. Vaak gaat het daarbij om bijzondere zaken (regelmatig is daarbij sprake van fraude). Ook is Ruud de afgelopen jaren tien maal benoemd door de Ondernemingskamer. De laatste twee keer tot tijdelijk bestuurder van een vennootschap. 

Ruud heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna de specialisatieopleiding voor curatoren (Grotius) gevolgd en de opleiding financiële economie voor curatoren aan de Erasmus Universiteit. Daarna heeft Ruud een specialisatieopleiding erfrecht gevolgd.

 

AS

mr. drs. A.H.M. Smits

Mr. drs. Arno Smits (1965) is sinds 1994 advocaat. Daarvoor heeft hij op een consultancy kantoor gewerkt dat met name overheden adviseerde.

Arno heeft Nederlands recht en juridische bestuurswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft hij postdoctoraal de specialisatieopleiding ‘Milieurecht’ aan de Grotius Academie gevolgd en is daarvoor cum laude geslaagd.

Arno behandelt zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht en het ruimtelijk ordenings- en milieurecht (w.o. bestuursrechtelijk handhavings-recht). Op die terreinen adviseert hij zowel bedrijven als overheden. 

Verder is Arno goed thuis in het ondernemings- en insolventierecht.

Ook Arno heeft een specialisatieopleiding erfrecht gevolgd. Arno wordt met enige regelmaat benoemd tot ‘vereffenaar’ van een nalatenschap.

Arno staat bekend om zijn grondige aanpak. Dat maakt hem met name geschikt als advocaat in complexe zaken waarin het aankomt op een gedegen juridische analyse en een vasthoudende aanpak.

Benoemingen

Erfrecht

Naast de ervaring als vereffenaar in nalatenschappen hebben Arno en Ruud ook ruime ervaring in het adviseren van erfgenamen als advocaat bij het afwikkelen van een nalaten-schap. Zij hebben beiden de Specialisatieopleiding Erfrecht gevolgd van de XXXX. In combi-natie met hun kennis binnen het ondernemingsrecht en insolventierecht zijn zij in staat om erfgenamen te adviseren met betrekking tot nalatenschappen waarbij sprake is van een onderneming, fraude of andere kwesties die een nalatenschap niet ‘standaard‘ maken. 

Daarnaast beschikken beiden advocaten over mediation technieken waardoor zij in discussies tussen erfgenamen een verschil kunnen maken en gecombineerd met hun juridische kennis gelijk door kunnen pakken door het sluiten van vaststellingsovereenkomst. 

Wij kunnen u o.a. helpen bij:

– Uitleg van het testament

– Verdeling van de nalatenschap

– Executele (advisering executeur)

– Problemen met de onverdeelde boedel

– Rechte legitimarissen

Ondernemingsrecht

Binnen ons kantoor is er ruime ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht. Door de jaren heen hebben wij diverse ondernemingen, bestuurders of aandeelhouders bijgestaan. De specialistische kennis van Ruud op het gebied van formeel belastingrecht maakt dat er een compleet advies of bijstand geleverd kan worden. Ondernemingen kunnen zich voor veel verschillende kwesties tot ons  wenden waardoor een duurzame band wordt opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat bij nieuwe kwesties die opkomen er gelijk op basis van de aanwezige kennis over de onderneming stappen ondernomen kunnen worden. 

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht is de laatste jaren veel veranderd. Arno volgt jaarlijks verschillende cursussen op diverse onderwerpen binnen het bestuursrecht. Zijn kennis op het gebied van het omgevingsrecht en milieurecht is daarmee altijd up-to-date. Dit gecombineerd met zijn jarenlange ervaring binnen het bestuursrecht waarbij hij indien nodig niet bang is om te procederen tot de Raad van State maakt het mogelijk om snel een grondig advies te ontvangen over uw mogelijkheden bij een bestuursrechtelijke kwestie. 

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 296
5240 AG Rosmalen

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 61
5241 BK Rosmalen

T: (073) 521 93 00
F: (073) 521 08 62
E: advocaten@dekkersmits.com

Op al onze zaken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing